MAKINA Co., Ltd


기업명 : 주식회사 마키나 

주소 : 부산광역시 부산진구 서면로 39, 6층 쿨리지코너부산센터 8호실 (KT&G 상상마당부산)

E-mail : makinakorea@gmail.com

대표번호:  070-4770-7689

Corporation ⓒ 2020 ㈜ 마키나 Copyrights All rights reserved